Zes uilen extra in Leefdaal

TYTO ALBA is de Latijnse naam voor deze schatjes!

6 jonge kerkuiltjes zitten er in de toren van de Sint-Lambertuskerk van Leefdaal. Er zijn er maar vier te zien op deze foto, de overige twee wilden niet poseren en gingen zich verstoppen!
Er staat inderdaad een nestkast voor uilen in de top van de kerktoren en …. het resultaat is oogstrelend! Prachtige diertjes die later massa’s muizen gaan vangen en verslinden.

Wanneer je dit leest, is de kans groot dat ze al hun vleugels aan het oefenen zijn of misschien al rondvliegen onder het goedkeurend oog van “moema” en “poepa”? We hopen dat ze een lang en gezond leven mogen hebben hier bij ons of ….. misschien in Neerijse?

Weten jullie trouwens waarom de kerk van Neerijse twee torens heeft?

Wel, er bestaan 3 versies over het ontstaan van die 2 torens. En geef toe, twee torens voor een parochiekerk, dat is niet alledaags.

° Versie 1 : De Sint-Pietersabdij van CORBIE (Frankrijk), bezat reeds in 1114 het tienderecht te Neerijse. In 1155 kregen ze het patronaat over het altaar van de parochie van Neerijse en het aanpalende Huldenberg. In de tweede helft van de 12de en begin 13de eeuw begon Corbie met de bouw van de kerk. Met twee torens? De toenmalige bewoners van Neerijse hadden het niet hoog op met de heren van Corbie, en ze vertelden dat één toren gebouwd was door de bewoners, en de tweede door ……. de DUIVEL? Misschien niet zo geloofwaardig of toch?

° Versie 2 : Er woonde veel arm volk in deze streek, maar ook schatrijken. Twee oude, rijke kwezels, financierden mee de bouw van de kerk, maar ze wilden ieder wel graag een eigen toren!
Plausibel verhaal, en dat was ook de versie die mijn moeder geloofde. En ze kon het weten, want ze was afkomstig van Neerijse.

° Versie 3 : Deze derde versie is misschien wel wat spottend of misprijzend, maar ze wordt nog altijd verteld en geloofd in de naburige dorpen. Men vertelde dat er zoveel “uilen” leefden in Neerijse, dat ze twee torens nodig hadden om ze allemaal onderdak te geven!

Geloof mij, ik wil daar niemand mee voor het hoofd stoten, maar ik vind de derde versie de mooiste en meest geloofwaardige. Wat denk jij, Gisèle?

Die mooie foto van de uiltjes heeft JEAN TROISFONTAINE me toegestuurd, waarvoor dank. De diertjes zijn ondertussen geringd en klaar voor het vrije leven in onze omgeving.