Bar SOLEIdL

Noteer ook dit in uw agenda: wij zijn allen welkom op de eerste BAR SOLEIdL, een “zomerbar” met diverse activiteiten, ingericht door Gezinsbond en een heleboel andere Leefdaalse verenigingen in en rond de Parochiezaal op vrijdag 28 juni van 12:00 tot 24:00  Meer info volgt later.