Hoera!


De versoepelingen die sinds 1 september in voege zijn getreden laten ons eindelijk toe om op een redelijk normale manier  onze maandelijkse ledenvergaderingen te hernemen.

Dat vertaalde zich ook in de voorinschrijvingen voor onze bijeenkomst op dinsdag 21 september om 12u : bijna 60 leden hebben zich kandidaat verklaard om aan deze “start”-vergadering deel te nemen ! 

We hopen dat er op 19 oktober evenveel of nog meer leden zullen meedoen, want we hebben alvast alle derde dinsdagen tot en met juni volgend jaar ingepland. 

Vanaf september 2022 (dus binnen 1 jaar) zullen we uitwijken naar de grote zaal van de Vlieg-In want na 1 juli 2022 is de parochiezaal niet meer in gebruik , het einde van een boeiend tijdperk.

Johan Morris

Foto’s nieuwsbrief juli 2021

meisjes 1956
jongens 1959
zoektocht Wezemaal

Drie foto’s

De foto’s in de Nieuwsbrief van juni nemen we hier over: ze zijn hier scherper en helderder dan de afdruk op papier en zo kan je misschien makkelijker gezichten herkennen.