Mensen verbinden en bruggen bouwen

Directeur Lieve SCHUERMAN van het LDC Bertem doet haar verhaal.

 • “Goed tien jaar geleden was er enkel het woonzorgcentrum Sint-Bernardus. Aan de ene kant had je in Bertem de thuiszorg, aan de andere kant het woonzorgcentrum. Maar tussenin liggen zo veel noden en behoeften, waarvoor we een oplossing wilden bieden. Ons eerste initiatief was een aanbod kortverblijf. Een jaar later dienden we een aanvraag in voor een lokaal dienstencentrum.”
 • “In de regio heerste in die jaren concurrentie tussen de thuiszorg en het woonzorg-Centrum. Ik wou daar vanaf. Want voor ons heeft het geen zin om elkaar cliënten af te snoepen? We zijn complementair. Er was ook een negatieve beeldvorming rond het woonzorgcentrum. We werden ‘het klooster’ genoemd, de muur tussen de voorziening en de gemeenschap was groot. Er was een totaal verkeerde perceptie.”
 • “Om een lokaal dienstencentrum te beginnen, hadden we de steun van het OCMW en de gemeente nodig. We hebben geen financiële steun gevraagd, wel logistieke. Tegelijk hebben we toen alle thuiszorgpartners uit de regio uitgenodigd. Als lokaal dienstencentrum heb je een aantal verplichte opdrachten – het organiseren van activiteiten, lessen en informatiesessies – maar we wilden méér. En we wilden dat samen met de andere zorgaanbieders uit de regio.”

EN WAT IS HET RESULTAAT?

 • Er is een gezondheidsloket, waar mensen elke week GRATIS hun bloeddruk of hun glycemiewaarden kunnen meten. De huisartsen vinden dat heel positief, want als iemand te hoge waarden heeft, worden ze verwezen naar de dokter. Minder mobiele mensen worden zelfs met een busje opgehaald. Maaltijden aan huis zijn ook mogelijk.
  Het OCMW houdt twee keer per maand een zitdag in de Blankaert. Informatiesessies door een notaris staan ook regelmatig op het programma.  Men kan er dan terecht voor vragen over erfenissen, schenkingen en ander mogelijke bekommernissen.
 • Een jaar na de opening van De Blankaert werd er een nachthotel en een dienst nachtzorg aan huis georganiseerd. Voor het nachthotel is er momenteel één bed beschikbaar. Dat volstaat voorlopig en het komt tegemoet aan een reële nood. De ochtendzorg wordt door de thuiszorg verleend, niet door het woonzorgcentrum. De nachtzorg aan huis organiseren wij van 23 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens. Dat is dan voor geplande bezoeken , maar ook voor noodoproepen.

CONCLUSIE?

Kennen wij, inwoners van  de deelgemeenten, wel voldoende het LDC?
Is er nog drempelvrees, of hebben we vooroordelen tegenover ‘het klooster’ van Bertem. Voor niets nodig, maak kennis met centrum en raadpleeg hun agenda. Er staan verrassende aanbiedingen in hun aanbod, van champignons kweken tot het vermaken  van de gaatjes in onze versleten sokken!

Met dank aan Lieve Schuerman en  Kristine Bosmans.

Petanque Tornooi

Bovenaan een foto van de twee ploegen die de finale gespeeld hebben van het petanquetornooi op de terreinen van het LDC in Bertem. Het waren twee teams van Okra-Bertem die zich de besten mochten noemen.
Het winnende team bestond uit:
Jan DEGREEF – Karel EVERAERT – Dennis VAN BRUSSEL
De andere finalisten zijn:
Alfons BERTELS – Guy GEERAERTS – Bob VAN GOETSENHOVEN

HARTELIJK GEFELICITEERD!

Ghislaine, Jean en Hervé hebben niet meegespeeld, maar hebben er wel voor gezorgd dat er geen discussies waren, en de uitslagen vlekkeloos genoteerd werden! Bedankt.

Dit tornooi is er gekomen door de samenwerking van de seniorenraad van Bertem, het gemeentebestuur, de schepen voor Ouderenzorg Eddy Vranckx en Jelly Van Noppen van de dienst Vrije Tijd. Het LDC van Bertem stelde ons gratis de petanquevelden (5) ter beschikking!

Onze Leefdaalse teams hebben eervol gestreden maar moesten toch het onderspit delven. Maar niet getreurd, bij een volgende gelegenheid
spelen we die mannen van Okra-Bertem glorieus naar huis?

Onze petankers hebben deelgenomen aan het tornooi met 3 ploegen van elk 3 spelers of/en speelsters. We willen ze toch even vermelden en feliciteren met hun “goed spel”!

 • Ploeg LIEBENS: Roger Liebens – Lea Van Uytrecht – Paula Haesendonck
 • Ploeg VANGAVER: Robert Vangaver – Maria Verdeyen – Paula Wauters
 • Ploeg BERTELS: Lucien Bertels – Irma Ottermans – Maggi Charels

En dan was er nog een andere ploeg van Leefdaal. Mensen die regelmatig spelen op het petanqueveld van de Hertwinkel en tijdens de wintermaanden in het buurthuis van De Ham.

 • Ploeg Hertwinkel : Paula De Blauwe – Guido Van Renterghem – Mia Alders en dan nog een wisselspeler Guy Cornet.

We vonden het wel spijtig dat er geen ploeg van het Hammeveld aanwezig was, en ook niet uit onze andere deelgemeente Korbeek-Dijle.

NIEUW EN VEELBELOVEND TALENT IN DE KEUKEN!

Voorwaar ze zien er stralend uit, vooral als ze echt poseren. Maar er werd wat meewarig gelachen, toen de mannen voorstelden om pannenkoeken te bakken. Dat meewarig lachen gebeurt wel meer, als wij lumineuze ideeën hebben. Onze kwaliteiten worden niet altijd naar waarde geschat, om het met een cliché te zeggen.
Maar nu moeten de dames toch toegeven dat wij het er behoorlijk vanaf gebracht hebben, en ons publiek was (bijna) unaniem lovend over onze prestaties.
Wij beloven trouwens plechtig dat we ooit nog wel eens, maar wie weet wanneer, onze ECHTE kookkunsten zullen tonen en vooral laten savoureren!