Petanque Tornooi


Bovenaan een foto van de twee ploegen die de finale gespeeld hebben van het petanquetornooi op de terreinen van het LDC in Bertem. Het waren twee teams van Okra-Bertem die zich de besten mochten noemen.
Het winnende team bestond uit:
Jan DEGREEF – Karel EVERAERT – Dennis VAN BRUSSEL
De andere finalisten zijn:
Alfons BERTELS – Guy GEERAERTS – Bob VAN GOETSENHOVEN

HARTELIJK GEFELICITEERD!

Ghislaine, Jean en Hervé hebben niet meegespeeld, maar hebben er wel voor gezorgd dat er geen discussies waren, en de uitslagen vlekkeloos genoteerd werden! Bedankt.

Dit tornooi is er gekomen door de samenwerking van de seniorenraad van Bertem, het gemeentebestuur, de schepen voor Ouderenzorg Eddy Vranckx en Jelly Van Noppen van de dienst Vrije Tijd. Het LDC van Bertem stelde ons gratis de petanquevelden (5) ter beschikking!

Onze Leefdaalse teams hebben eervol gestreden maar moesten toch het onderspit delven. Maar niet getreurd, bij een volgende gelegenheid
spelen we die mannen van Okra-Bertem glorieus naar huis?

Onze petankers hebben deelgenomen aan het tornooi met 3 ploegen van elk 3 spelers of/en speelsters. We willen ze toch even vermelden en feliciteren met hun “goed spel”!

  • Ploeg LIEBENS: Roger Liebens – Lea Van Uytrecht – Paula Haesendonck
  • Ploeg VANGAVER: Robert Vangaver – Maria Verdeyen – Paula Wauters
  • Ploeg BERTELS: Lucien Bertels – Irma Ottermans – Maggi Charels

En dan was er nog een andere ploeg van Leefdaal. Mensen die regelmatig spelen op het petanqueveld van de Hertwinkel en tijdens de wintermaanden in het buurthuis van De Ham.

  • Ploeg Hertwinkel : Paula De Blauwe – Guido Van Renterghem – Mia Alders en dan nog een wisselspeler Guy Cornet.

We vonden het wel spijtig dat er geen ploeg van het Hammeveld aanwezig was, en ook niet uit onze andere deelgemeente Korbeek-Dijle.

NIEUW EN VEELBELOVEND TALENT IN DE KEUKEN!

Voorwaar ze zien er stralend uit, vooral als ze echt poseren. Maar er werd wat meewarig gelachen, toen de mannen voorstelden om pannenkoeken te bakken. Dat meewarig lachen gebeurt wel meer, als wij lumineuze ideeën hebben. Onze kwaliteiten worden niet altijd naar waarde geschat, om het met een cliché te zeggen.
Maar nu moeten de dames toch toegeven dat wij het er behoorlijk vanaf gebracht hebben, en ons publiek was (bijna) unaniem lovend over onze prestaties.
Wij beloven trouwens plechtig dat we ooit nog wel eens, maar wie weet wanneer, onze ECHTE kookkunsten zullen tonen en vooral laten savoureren!

Drie bestuursleden verdienen een bloemetje!

Tijdens de bijeenkomst van 16 mei, met speciale aandacht voor de moeders, groot- en overgrootmoeders, was het een gepast moment om ook 3 van onze bestuursleden te bedanken voor hun jarenlange inzet in de vereniging.

  • Jeanne De Keyzer, trouw bestuurslid en sinds 2006 ook penningmeester. Als volslagen boekhoudster waakte ze nauwgezet en secuur  over de financiën  Een taak die nu verder gezet wordt door Freddy Vandenplas.
  • Lea Van Houdenhuyse, de keukenverantwoordelijke. Zij wist met veel enthousiasme en kundigheid steeds iets lekkers op de borden te toveren. Het is nu aan de volgende keukenploeg om met haar ervaringen en  nieuwe ideeën verder te werken.
  • Hilda Vrebos, was voorzitster tot 2009 en sinds de overstap naar Okra , onze ondervoorzitster . Haar inzet maakte van de vroegere seniorenwerking een bloeiende vereniging.

Bedankt voor jullie inzet en daar past zeker een bloemetje bij!

Zij worden op vrijdag 30 juni ook gevierd door het gemeentebestuur van Bertem in de GBS sportzaal van Leefdaal.