Een shelter tegen zon en regen


 Onze petanqueclub hoeft sinds kort geen pletsende regen of brandende zon meer te duchten, de gemeente plaatste de lang verwachte “shelter” naast het petanqueterrein en het terrein zelf werd opgefrist en aangevuld met een verse lading dolomiet.  Het is nog afwachten vanaf wanneer er ook meer dan 3 personen tegelijk onder het afdak mogen staan of zitten ( 1,5m afstand minimum én mondmasker is momenteel de norm)

nieuwe shelter petanque

Verlengde pauze, maar niet voor alles

Het bestuur van OKRA Leefdaal heeft geduldig en hoopvol uitgekeken naar de nieuwste versoepelde maatregelen inzake virus-bestrijding, maar helaas: voor ons, “ouderlingen”, is er weinig versoepeling te bespeuren, althans toch niet wat onze maandelijkse ledenvergaderingen betreft.

We zien het niet zitten om in de parochiezaal stoelen te zetten op minstens anderhalve meter van mekaar, want probeer dan maar eens een gezellig babbeltje te doen. Bovendien zouden we dan, als er ook tafels geplaatst worden, amper 45 mensen kunnen placeren. En de vrijwilligers die voor drank en eten zorgen zouden permanent een mondmasker moeten dragen,  enzovoort enzovoort.

We hebben dan ook beslist om de maandelijkse bijeenkomsten verder op te schorten tot het einde van dit jaar in de hoop dat we het Nieuwe Jaar wel samen zullen kunnen verwelkomen tijdens een bijeenkomst begin januari 2021.

Wat wel kan doorgaan zijn activiteiten waarbij we in beweging blijven en we wegens het kleinere aantal deelnemers voldoende afstand kunnen bewaren:

 • wandelclub, elke eerste vrijdag van de maand – verzamelen om 14u aan de kerk. Omdat passagiers in een auto enkel kunnen als ze tot de vaste bubbel behoren gaan we tot nader order niet op verplaatsing maar doen we lokale trektochtjes in het “landelijke Leefdaal”.
  Afspraak dus op 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december enzovoort.
  Contact: Jan Willems  ( 02 767 54 10 )
 • fietsclub: een eerste rustig proeftochtje onder een redelijk verzengende zon viel best mee; we plannen een nieuwe tocht op woensdag 16 september – vetrek om 14u aan de kerk.
  Contact: André Morris ( 02 767 93 27 )
 • line dance :  een eerste bijeenkomst op maandag 14 september om 13u30 in de Vlieg-In, beperkt tot de dansers die al eerder meededen. We bekijken dan met de (nieuwe) lesgevers hoe het verder kan en of er met de huidige beperkingen nog plaats over is voor bijkomende liefheb(b)(st)ers
  Contact: Paula Maswiens ( 016 41 43 16 )
 • petanqueclub, elke vrijdagnamiddag vanaf 14u achter de parochiezaal
  Contact: Roos  Rietjens ( 02 767 93 72 )

Voor deze activiteiten geldt dus wel: 

 • altijd voldoende afstand bewaren (minstens 1,5 m). Lukt dit niet dan is een mondmasker verplicht.
 • maximum 50 personen (maar dat zal geen probleem zijn) afhankelijk van de beschikbare ruimte & 1,5 m afstand houden.
 • mondmasker(s) op zak hebben voor het geval dat
 • regelmatig handen wassen. Met zeep of alcoholgel.
 • de contactgegevens van alle deelnemers moeten bij elke activiteit genoteerd worden op een deelnemerslijst en die moet 14 dagen bewaard worden.

 

OKRA neemt aanstoot aan de coronatax voor ouderen!

In de kranten vandaag veel heisa rond een tussenkomst in een PANO-reportage van een zekere “Jan-Emmanuel De Neve, een Belgisch gedragseconoom die lesgeeft aan de vermaarde Oxford Universiteit en ook de Britse regering adviseert” (het is er aan te zien !). Die jongeman vindt dat de ouderen, die het grootste risico lopen om aan covid-19 te bezwijken, dan ook maar extra moeten bijdragen voor de economische schade opgelopen door werkende jongeren “die het minste baat hebben bij de lockdown, omdat ze minder vatbaar zijn voor het virus“. Alsof vooral de ouderen schuldig zijn aan het verspreiden van het virus! En hoe heeft die man berekend wie veel en wie weinig schade heeft geleden, als dat al kan? ’t Is eens iets anders dan de gebruikelijke complot-theorieën of de  schuld leggen bij “vreemdelingen”, maar het blijft wel een poging om mensen tegen mekaar op te zetten in plaats van samen aan oplossingen te werken. Dat solidariteit niet populair is in neo-kapitalistische kringen is niet nieuw, wel wraakroepend.

Johan Morris

OKRA verspreidde naar aanleiding van deze anti-solidaire uitlatingen volgend persbericht.

OKRA, de grootste ouderenvereniging in Vlaanderen, nam tot haar verbazing kennis van het idee om via een coronatax bij ouderen de corona-uitgaven deels in te dekken. Dit idee lanceerde gedragseconoom Jan Emmanuel De Neve.
Ouderen zijn vandaag reeds de grootste slachtoffers van deze coronacrisis, niet alleen op vlak van de hoge sterftegraad maar ook op psycho-sociaal vlak is de impact van deze crisis immens. Je leeftijdsgenoten zien sneuvelen, je kinderen en kleinkinderen niet mogen ontmoeten, plotseling behoren tot een kwetsbare doelgroep… dit hakt al stevig in op deze bevolkingsgroep. De signalen die OKRA hierrond ontvangt zijn bijzonder duidelijk. Nu ook nog de factuur van deze coronacrisis naar hen doorschuiven is niet ernstig.
Ouderen krijgen de laatste jaren maar al te vaak de zwarte piet toegewezen. In het vergrijzingsdebat wijzen sommige jongeren naar ouderen als diegenen die de pensioenkassen aan het opsouperen zijn. In het klimaatdebat krijgen ouderen het verwijt dat ze door hun vroegere levenswijze aan de basis liggen van deze ecologische verschuiving, terwijl de beweging ‘grootouders voor het klimaat’ net aantoont dat de ouderen bijzonder zorgzaam zijn op dit vlak.
En nu de coronafactuur doorschuiven naar de ouderen? Dat kan niet!
Niemand, ook OKRA, trekt in twijfel dat er een stevige coronafactuur te betalen valt in de nabije toekomst. We gaan dit echter niet opvangen met een ‘taks’. Het kernwoord hier is ‘solidariteit’.
Het idee van het belasten van ouderen zet generaties tegen elkaar op. OKRA wil in dit debat niet meegaan. We willen er geen ‘wij-zij’ verhaal van maken. Wie toch in dit debat wil stappen zal dan ook rekening moeten houden van de verdiensten van de huidige ouderen in de realisatie van de welvaartstaat en in hun economische waarde vandaag (door kinderopvang, door vrijwilligerswerk, door mantelzorg enzovoort).
De welvaartstaat waarin wij vandaag leven rust op solidariteit. Solidariteit tussen de generaties, zodat jonge gezinnen kinderbijslag kunnen ontvangen, zodat de jeugd kan studeren, zodat ouderen pensioen kunnen ontvangen, zodat wie werkloos of ziek wordt een vervangingsinkomen heeft.
Ook op vlak van fiscaliteit en tussen de vermogens, vraagt OKRA solidariteit, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie meer heeft mag meer bijdragen. Dat staat echter niet gelijk met het belasten van één specifieke doelgroep. Solidariteit is net het antwoord.
De wijsheid van een samenleving merk je aan de wijze waarop men omgaat met ouderen.
OKRA hoopt dat Vlaanderen en België wijs blijft!

Mark De Soete, algemeen directeur OKRA