Stop het verdwijnen van geldautomaten! Teken de petitie.


Steeds minder geldautomaten

In België is het aantal geldautomaten de laatste 5 jaar sterk afgenomen: elke dag sluit minstens één bankkantoor zijn deuren, samen met de geldautomaten die er stonden. In 2017 waren er nog meer dan 8.000 geldautomaten in België, eind 2021 nog maar 5.900. Tegen eind 2024 zouden er, door de sluiting van kantoren en de uitvoering van het Batopin-project, minder dan 4.000 automaten beschikbaar zijn, op steeds verdere afstand.

Toegang tot je eigen geld is een grondrecht !

Onze organisaties ontvangen veel klachten van consumenten die terug aan hun geld willen kunnen. Het gevoel heerst dat banken je beletten toegang te krijgen tot je geld wanneer je dat wilt.

De bankensector blijft zich halsstarrig verzetten

Ondanks de vele klachten, lokale petities, moties van gemeenteraden, resoluties van regionale parlementen en parlementaire vragen van alle politieke kleuren, blijft de bankensector doof. Maar het recht op toegang tot je eigen geld is een grondrecht.

Teken onze petitie !

We weten dat ministers Van Peteghem, Dermagne en Bertrand op dit ogenblik in gesprek zijn met de bankensector, daarom vragen wij hen:

  • dat er onmiddellijk een einde komt aan de verdwijning van geldautomaten;
  • dat we terugkeren naar het aantal automaten van 31 december 2021, gelijk verdeeld over het hele land (meer informatie in ons persbericht van 30 november 2022)
  • dat de federale regering, bij gebrek aan een aanvaardbaar en bindend akkoord, overgaat tot wetgeving.

Ga jij akkoord en wil je ons helpen om de banken onder druk te zetten?

Teken onze petitie!

Wil je liever het op papier of wilt u het laten ondertekenen door uw vrienden vrienden en familie?

Download de printbare versie van de petitie soscash

Vakantiebrochure “Zomer 2023”

De Zomerbrochure 2023 van OKRA-reizen is beschikbaar.

Inschrijven voor een vakantie aangeboden in die brochure kan vanaf 5 december 2022 online of via 02 616 15 17. Je kan het ook schriftelijk met behulp van het bestelformulier in de brochure (pag. 77).

Meer info op okrareizen.be

Rusthuisbewoners staan letterlijk in de kou!

De regering kende eind maart 2022 een energiepremie van 100 euro toe aan elk gezin dat over een electriciteitscontract beschikte. Bewoners van woonzorgcentra (en collectieve woonvormen) werden uitgesloten van deze 100 euro. Rusthuisbewoners staan letterlijk in de kou! OKRA start dus een procedure voor het Grondwettelijk Hof om ook bewoners van rusthuizen de verwarmingspremie te geven.

Bewoners van woonzorgcentra vallen uit de boot omdat ze op hun kamer geen aparte individuele electriciteitsaansluiting hebben met een electriciteits-leverancier. Ze betalen immers via hun dagprijs de kost van de gestegen energieprijzen aan het woonzorgcentrum.

>>> lees verder