“Den Arrengeur” was goed gearrangeerd


Op zondag 12 mei trokken we met 14 geïnteresseerden naar het GC Den Bosuil in Jezus-Eik voor de laatste opvoering van “Den Arrengeur” door het Brussels Volkstejoeter. Dat toneelstuk is in feite een verbrusselste vertaling van “Cash on delivery“, een Brits toneelstuk met navenante humor van Michael Cooney dat sinds 1996 ontelbare keren werd opgevoerd, ook door amateurgezelschappen. In Vlaanderen maken die toneelgezelschappen meestal gebruik van de vertaling van Vic Ribbens “Boter bij de vis“, maar wij keken dus naar de door Marc Bober herwerkte versie in het Brussels. De “mister Swan” uit het oorspronkelijke stuk werd “meneer Swinnen” en de begrafenisondernemer – ja, die speelt ook een rol – werd in echte stripverhaalstijl “menier Salue” (heb je’m?).

Bij dit soort “deurencomedies” vol ingewikkelde en onverwachte wendingen is de timing en het tempo van de acteurs van groot belang. Dat hebben de Brusseleirs uitstekend gedaan: alle toeschouwers lieten zich meteen meeslepen in het onwaarschijnlijke verhaal van een man die de sociale zekerheid al jaren ongestraft kon oplichten met verzonnen huurders en fictieve invaliede familieleden maar die nu een controleur over de vloer krijgt. Niemand kon een schaterlach bedwingen bij het ene hilarische moment na het andere en bij het verlaten van de zaal zagen we alleen opgewekte mensen naar buiten schuifelen, waaronder wijzelf. We praatten nog wat na bij een stevig biertje en kijken nu al uit naar de volgende realisatie van dit toneelgroepje.

Wandelclub elke 1e vrijdag van de maand

We begrijpen dat niet iedereen het ziet zitten om elke derde dinsdag een volle namiddag door te brengen in de Parochiezaal en we weten dat een aantal leden zich nog fit genoeg voelen om activiteiten met meer beweging te verkiezen. Fijn, doe dat!
We beschikken hier in Leefdaal over prachtige wandelmogelijkheden en van heinde en verre komen wandelclubs zich verdringen om in Leefdaal rond te stappen.
Wij hoeven niet eerst tientallen kilometers per auto af te leggen om een frisse wandeling te kunnen doen. Gewoon verzamelen aan de kerk om 14u en we kunnen er meteen aan beginnen.

Op vrijdag 3 mei stappen we via de “bloemenwijk” en d’Heg langs Puttebos om de grote werken aan Morrenweg/Groeneweg te checken. Langs Ketelstraat en Blankaart keren we terug. Stevige stapschoenen vereist.

En dan is het aftellen tot vrijdag 7 juni.

Rode luchtpijpen

We hadden het op de ledenvergadering van april over het project “Luchtpijp” en op een screenshot van 17/4 bleek dat Vlaanderen op dat moment bijna overal rood scoorde voor fijn stof.

We hebben nagevraagd hoe dat kwam en het antwoord is in feite geen verrassing: we hadden te maken met een opstoot van “lentesmog”. En dat is?

“Door de reacties van ammoniak uit de landbouw en stikstofoxides uit het verkeer wordt secundair anorganisch fijn stof gevormd. Dat fijn stof wordt dus niet rechtstreeks uitgestoten maar gevormd in de atmosfeer. Er is slechts een beperkte hoeveelheid ammoniak nodig om de reacties met stikstofoxides op gang te brengen en zo ammoniumnitraat te vormen. Ammoniak is voor 90 procent afkomstig van de landbouw. Zonder ammonium – goed voor slechts zo’n 7% in de massa fijnstof – zou geen amomoniumnitraat gemaakt kunnen worden. Ammoniak is dus een belangrijke katalysator van fijn stof. Maatregelen om de emissies in de landbouw terug te dringen, zouden dit fenomeen van lentesmog kunnen indijken.”