Dag & bedankt, parochiezaal


Onze allerlaatste ledenvergadering in de Leefdaalse parochiezaal alias “Parochiaal Centrum” of P.C zit er op. Het was een feestelijke bijeenkomst, niet omdat we afscheid moeten nemen van de zaal, maar omdat 55 leden present gaven voor onze mini-Vlaamse Kermis,  die vooral bestond uit lekker eten – bereid door Charlepoeng – en goede drankjes, met uitstekende begeleidingsmuziek van Ludo Borghs en met enkele volkse spelletjes in open lucht. Dat lieten de weersomstandigheden ook toe: niet te warm, niet te koud, geen regen. Als bonus konden we kijken naar een indrukwekkende tentoonstelling over het ontstaan en de gevarieerde activiteiten van alle leefdaalse (parochiale) verenigingen die sinds 1960 gebruik hebben gemaakt van het P.C. – gemeenzaam zo genoemd en omschreven omdat er in 1960 nog lang geen sprake was van Personal Computers…

Voor ons was het tevens een mijlpaal in het 60e bestaansjaar van onze vereniging. Nog geen orgelpunt, we gaan die verjaardag in september-december van dit jaar ook nog aan bod laten komen.

In juli en augustus houden we geen ledenvergadering omdat we pas zeker zijn dat in september onze nieuwe vaste stek in de Vlieg In  zal aangepast zijn aan onze noden. Maar we voorzien wel nog enkele andere activiteiten in deze periode: details daarover reserveren we voor de maandelijkse nieuwsbrief die we naar alle actieve leden sturen.

 

Verdwenen of verdwijnende “klassieke” Leefdaalse dorpsgezichten.

Speciaal voor de mensen die vinden dat er nu wel heel veel gaat veranderen in het dorp: niets blijft eeuwig bestaan, alles verandert voortdurend.

Het “huis van Docter Ectors”, in 1852 gebouwd door Willem Maes, later Gendarmerie, nu onderdeel van het Vlieg-In complex. Links vooraan: twee café’s…. 
Nog geen elektriciteitspalen, geen voetpaden, geen auto’s, wel een roet spuwende schouw
De “brouwerij De Keyn”. Rechts, het originele, witgekalkte “Pallekeshof”.
Rechtover de kerk, het “huis van dokter Sterckx”, nu (weldra) parking 2.0
Het “klooster van de dochters van Sint-Jozef”, foto anno 1900, gebouwd en verbouwd vanaf 1790. Het zou in 1934 afbranden en verrassend snel heropgebouwd worden. De dochters van St.-Jozef vertrokken niettemin in 1948 naar onder andere Evere; de nonnen van St.-Vincentius a Paolo uit Opwijk namen gebouw en meisjesschool over maar verkochten alles in 1968 aan de gemeente Leefdaal, amper 20 jaar later dus.

OKRA neemt aanstoot aan de coronatax voor ouderen!

In de kranten vandaag veel heisa rond een tussenkomst in een PANO-reportage van een zekere “Jan-Emmanuel De Neve, een Belgisch gedragseconoom die lesgeeft aan de vermaarde Oxford Universiteit en ook de Britse regering adviseert” (het is er aan te zien !). Die jongeman vindt dat de ouderen, die het grootste risico lopen om aan covid-19 te bezwijken, dan ook maar extra moeten bijdragen voor de economische schade opgelopen door werkende jongeren “die het minste baat hebben bij de lockdown, omdat ze minder vatbaar zijn voor het virus“. Alsof vooral de ouderen schuldig zijn aan het verspreiden van het virus! En hoe heeft die man berekend wie veel en wie weinig schade heeft geleden, als dat al kan? ’t Is eens iets anders dan de gebruikelijke complot-theorieën of de  schuld leggen bij “vreemdelingen”, maar het blijft wel een poging om mensen tegen mekaar op te zetten in plaats van samen aan oplossingen te werken. Dat solidariteit niet populair is in neo-kapitalistische kringen is niet nieuw, wel wraakroepend.

Johan Morris

OKRA verspreidde naar aanleiding van deze anti-solidaire uitlatingen volgend persbericht.

OKRA, de grootste ouderenvereniging in Vlaanderen, nam tot haar verbazing kennis van het idee om via een coronatax bij ouderen de corona-uitgaven deels in te dekken. Dit idee lanceerde gedragseconoom Jan Emmanuel De Neve.
Ouderen zijn vandaag reeds de grootste slachtoffers van deze coronacrisis, niet alleen op vlak van de hoge sterftegraad maar ook op psycho-sociaal vlak is de impact van deze crisis immens. Je leeftijdsgenoten zien sneuvelen, je kinderen en kleinkinderen niet mogen ontmoeten, plotseling behoren tot een kwetsbare doelgroep… dit hakt al stevig in op deze bevolkingsgroep. De signalen die OKRA hierrond ontvangt zijn bijzonder duidelijk. Nu ook nog de factuur van deze coronacrisis naar hen doorschuiven is niet ernstig.
Ouderen krijgen de laatste jaren maar al te vaak de zwarte piet toegewezen. In het vergrijzingsdebat wijzen sommige jongeren naar ouderen als diegenen die de pensioenkassen aan het opsouperen zijn. In het klimaatdebat krijgen ouderen het verwijt dat ze door hun vroegere levenswijze aan de basis liggen van deze ecologische verschuiving, terwijl de beweging ‘grootouders voor het klimaat’ net aantoont dat de ouderen bijzonder zorgzaam zijn op dit vlak.
En nu de coronafactuur doorschuiven naar de ouderen? Dat kan niet!
Niemand, ook OKRA, trekt in twijfel dat er een stevige coronafactuur te betalen valt in de nabije toekomst. We gaan dit echter niet opvangen met een ‘taks’. Het kernwoord hier is ‘solidariteit’.
Het idee van het belasten van ouderen zet generaties tegen elkaar op. OKRA wil in dit debat niet meegaan. We willen er geen ‘wij-zij’ verhaal van maken. Wie toch in dit debat wil stappen zal dan ook rekening moeten houden van de verdiensten van de huidige ouderen in de realisatie van de welvaartstaat en in hun economische waarde vandaag (door kinderopvang, door vrijwilligerswerk, door mantelzorg enzovoort).
De welvaartstaat waarin wij vandaag leven rust op solidariteit. Solidariteit tussen de generaties, zodat jonge gezinnen kinderbijslag kunnen ontvangen, zodat de jeugd kan studeren, zodat ouderen pensioen kunnen ontvangen, zodat wie werkloos of ziek wordt een vervangingsinkomen heeft.
Ook op vlak van fiscaliteit en tussen de vermogens, vraagt OKRA solidariteit, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie meer heeft mag meer bijdragen. Dat staat echter niet gelijk met het belasten van één specifieke doelgroep. Solidariteit is net het antwoord.
De wijsheid van een samenleving merk je aan de wijze waarop men omgaat met ouderen.
OKRA hoopt dat Vlaanderen en België wijs blijft!

Mark De Soete, algemeen directeur OKRA