Wandelclub elke 1e vrijdag van de maand


We begrijpen dat niet iedereen het ziet zitten om elke derde dinsdag een volle namiddag door te brengen in de Parochiezaal en we weten dat een aantal leden zich nog fit genoeg voelen om activiteiten met meer beweging te verkiezen. Fijn, doe dat!
We beschikken hier in Leefdaal over prachtige wandelmogelijkheden en van heinde en verre komen wandelclubs zich verdringen om in Leefdaal rond te stappen.
Wij hoeven niet eerst tientallen kilometers per auto af te leggen om een frisse wandeling te kunnen doen. Gewoon verzamelen aan de kerk om 14u en we kunnen er meteen aan beginnen.

Op vrijdag 3 mei stappen we via de “bloemenwijk” en d’Heg langs Puttebos om de grote werken aan Morrenweg/Groeneweg te checken. Langs Ketelstraat en Blankaart keren we terug. Stevige stapschoenen vereist.

En dan is het aftellen tot vrijdag 7 juni.

Rode luchtpijpen

We hadden het op de ledenvergadering van april over het project “Luchtpijp” en op een screenshot van 17/4 bleek dat Vlaanderen op dat moment bijna overal rood scoorde voor fijn stof.

We hebben nagevraagd hoe dat kwam en het antwoord is in feite geen verrassing: we hadden te maken met een opstoot van “lentesmog”. En dat is?

“Door de reacties van ammoniak uit de landbouw en stikstofoxides uit het verkeer wordt secundair anorganisch fijn stof gevormd. Dat fijn stof wordt dus niet rechtstreeks uitgestoten maar gevormd in de atmosfeer. Er is slechts een beperkte hoeveelheid ammoniak nodig om de reacties met stikstofoxides op gang te brengen en zo ammoniumnitraat te vormen. Ammoniak is voor 90 procent afkomstig van de landbouw. Zonder ammonium – goed voor slechts zo’n 7% in de massa fijnstof – zou geen amomoniumnitraat gemaakt kunnen worden. Ammoniak is dus een belangrijke katalysator van fijn stof. Maatregelen om de emissies in de landbouw terug te dringen, zouden dit fenomeen van lentesmog kunnen indijken.”

Opgepast: misleidende reclame

Daar zijn ze weer met de “Senioren Voordeelkaart”, een aanbod te mooi om waar te zijn…
Deze keer is FaceBook het kanaal langswaar men de spaarzame senior probeert te lijmen en hem een kaart aan te smeren waarvan de voordelen alleen bestaan op de website van de aanbieders zelf. Op de website van SeniorenNet – een onafhankelijke en gratis website met nuttige info voor Senioren – worden de klachten nog even op een rijtje gezet en de reacties van hun bezoekers liegen er niet om. Ook het Europeees Centrum voor de Consument geeft de raad deze kaart niet te kopen.

Volgens hun eigen website is “seniorenvoordeelkaarten” gehuisvest in de Lozanastraat 142 te Antwerpen, maar afgaande op een recente Google Street View foto (2017) is daar naast een gokkantoor van Ladbrokes alleen een (nieuwe) fietsenwinkel te vinden.

Straal negeren dus!!!