Boek “Terug naar Leefdaal”

Op dinsdag 19 maart komt Jos Brumagne ons alles vertellen over zijn boek “Terug naar Leefdaal”, gebaseerd op zijn eigen bevindingen en het omvangrijke archief van zijn vader Willy. 
Mensen die het boek al aanschaften vertellen me dat ze het bijna in één ruk hebben uitgelezen en dat ze nu aan een tweede, grondiger lezing zijn begonnen.

Het is vlot en boeiend geschreven en het staat vol weetjes over het verre en nog niet zo verre verleden van Leefdaal. Een paar hardnekkige mythes worden ontkracht en gevoelige onderwerpen zoals de gebeurtenissen tijdens de Wereldoorlogen komen uitvoerig aan bod. Het is verlucht met talrijke foto’s, waarvan sommige nooit eerder gezien, zoals die van het het kasteel en zijn bewoners in 1875.

Het boek is te koop @ 20 EUR tijdens onze vergadering en als u niet tot 19 maart wil wachten is het nu al te verkrijgen in de bibliotheek van Bertem of bij de Erfgoedkamer.
Wij willen van deze gelegenheid ook gebruik maken om een reeks oude foto’s voor te leggen waarvan we graag willen weten wie er allemaal op staat!

Wie er op de cover van het boek staat weten we wel: de jonge Armand “van den Doim” Vander Hulst en zijn vader Lowie, zoon van Guilelmus Vander Hulst, alias “Jomme Doim”, rademaker, die zijn bijnaam doorgaf aan al zijn afstammelingen.