Wandelen op “Erfgoeddag”

Op zondag 22 april nodigde de Erfgoedkamer Bertem-Korbeek-Dijle-Leefdaal iedereen uit voor een wandeling door Leefdaal, grotendeels langs het traject van de Sint-Veronawandeling zoals Toerisme Vlaanderen die promoot. Gids Jan Jansen begeleidde een 30-tal nieuwsgierige wandelaars tijdens een zonovergoten tocht.

Bij de start aan het kerkplein vestigde hij meteen onze aandacht op een imposant gebouw dat vroeger de woning van boerderij “In den Hert” was, gebouwd in 1735; de stallingen voor en achter dat gebouw zijn al een hele tijd geleden vervangen door woningen. Ook het ontstaan van de naam Leefdaal kwam terloops ter sprake vooraleer we het kerkgebouw toegewijd aan Sint-Lambertus van buiten en van binnen grondig gingen bekijken.

Detail zijgevel van de klokkentoren. Het onderste gedeelte van de zonnewijzer uit 1639 is afgebroken.

Langs de Kerkring bekeken we het gewezen schepershuis en het kapelaanhuis en we wandelden langs de kasteeldreef over Slagberg en Voerwegje – waar we eeuwenoude waterbronnen ontdekten – richting SinteFroene. De legendarische Veronabron leidde ons naar de eeuwenoude kapel,  ooit de “kerk van het Heilig Kruis” toen er van de St.-Lambertuskerk (en de Sint-Pieterskerk in Bertem) nog geen sprake was. Onze gids bracht nog even de legende van de heilige Verona in herinnering en we bestudeerden het muurtabernakel en de sarcofaag die in 1951 bij opgravingen en restauratiewerken werd ontdekt.

Daarna trokken we langs veldwegen en wandelpaden over de heuvels terug richting Leefdaal Centrum: volgens mijn iPhone hadden we hiervoor 9.500 voetstappen nodig gehad.