OUDERENBELEID ALS VERKIEZINGSTHEMA?

Daar moeten we even gaan bij zitten …

De toekomst voorspellen kunnen we niet. Maar dit jaar gaan we onze nieuwe gemeenteraden verkiezen. Dat weten we zeker. Volgend jaar zullen we normaliter hetzelfde doen om een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement te kiezen.

Die verkiezingen zullen er komen. Dat is zeker. Maar minder zeker is waarover deze verkiezingen zullen gaan.

Welke thema’s zullen het politieke debat bepalen?

Het migratiethema maakt een grote kans bij de Vlaamse en federale verkiezingen. Veel mensen stellen zich vragen rond het aantal vluchtelingen dat ons land, of Europa kan opvangen en op welke wijze. De politieke partijen zullen daar ongetwijfeld op inspelen, sommige zelfs op demagogische wijze.

Maar dat is zeker niet het enige vraagstuk waar we wakker van (moeten?) liggen. Het immer stijgend aantal ouderen in ons land is een erg belangrijke kwestie. De demografische cijfers bewijzen, dat quasi in elke Vlaamse gemeente het aantal ouderen toeneemt. Hallo gemeentebesturen, hier moeten jullie veel aandacht aan besteden.

  • Is het voor onze ouderen in onze gemeente goed om te wonen, winkelen of wandelen? Om actief ouder te worden?
  • Zijn onze pensioenen toereikend om menswaardig te leven? Zullen we in de toekomst nog correct rondkomen met onze pensioenuitkering? Dit is natuurlijk een Vlaamse of federale materie, maar oh zo belangrijk.

Dat er nog veel werk te doen is, blijkt geregeld uit berichten in de media, bijvoorbeeld over het tekort aan personeel in woonzorgcentra. Dit blijkt ook uit veel adviezen van de Vlaamse Ouderenraad, bijvoorbeeld rond energiearmoede bij ouderen. Ook sociale uitsluiting van ouderen is een punt dat veel aandacht vergt.

De verkiezingsfolders van onze lokale politieke partijen zullen zeker reeds opgesteld zijn, maar we hopen dat ze ook oog hebben voor een leefbare gemeente, met faciliteiten voor jong en oud.

André Morris
Voorzitter ouderenraad Bertem

Bron: actueel, een informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad.