Rode luchtpijpen

We hadden het op de ledenvergadering van april over het project “Luchtpijp” en op een screenshot van 17/4 bleek dat Vlaanderen op dat moment bijna overal rood scoorde voor fijn stof.

We hebben nagevraagd hoe dat kwam en het antwoord is in feite geen verrassing: we hadden te maken met een opstoot van “lentesmog”. En dat is?

“Door de reacties van ammoniak uit de landbouw en stikstofoxides uit het verkeer wordt secundair anorganisch fijn stof gevormd. Dat fijn stof wordt dus niet rechtstreeks uitgestoten maar gevormd in de atmosfeer. Er is slechts een beperkte hoeveelheid ammoniak nodig om de reacties met stikstofoxides op gang te brengen en zo ammoniumnitraat te vormen. Ammoniak is voor 90 procent afkomstig van de landbouw. Zonder ammonium – goed voor slechts zo’n 7% in de massa fijnstof – zou geen amomoniumnitraat gemaakt kunnen worden. Ammoniak is dus een belangrijke katalysator van fijn stof. Maatregelen om de emissies in de landbouw terug te dringen, zouden dit fenomeen van lentesmog kunnen indijken.”