Mensen verbinden en bruggen bouwen

Directeur Lieve SCHUERMAN van het LDC Bertem doet haar verhaal.

  • “Goed tien jaar geleden was er enkel het woonzorgcentrum Sint-Bernardus. Aan de ene kant had je in Bertem de thuiszorg, aan de andere kant het woonzorgcentrum. Maar tussenin liggen zo veel noden en behoeften, waarvoor we een oplossing wilden bieden. Ons eerste initiatief was een aanbod kortverblijf. Een jaar later dienden we een aanvraag in voor een lokaal dienstencentrum.”
  • “In de regio heerste in die jaren concurrentie tussen de thuiszorg en het woonzorg-Centrum. Ik wou daar vanaf. Want voor ons heeft het geen zin om elkaar cliënten af te snoepen? We zijn complementair. Er was ook een negatieve beeldvorming rond het woonzorgcentrum. We werden ‘het klooster’ genoemd, de muur tussen de voorziening en de gemeenschap was groot. Er was een totaal verkeerde perceptie.”
  • “Om een lokaal dienstencentrum te beginnen, hadden we de steun van het OCMW en de gemeente nodig. We hebben geen financiële steun gevraagd, wel logistieke. Tegelijk hebben we toen alle thuiszorgpartners uit de regio uitgenodigd. Als lokaal dienstencentrum heb je een aantal verplichte opdrachten – het organiseren van activiteiten, lessen en informatiesessies – maar we wilden méér. En we wilden dat samen met de andere zorgaanbieders uit de regio.”

EN WAT IS HET RESULTAAT?

  • Er is een gezondheidsloket, waar mensen elke week GRATIS hun bloeddruk of hun glycemiewaarden kunnen meten. De huisartsen vinden dat heel positief, want als iemand te hoge waarden heeft, worden ze verwezen naar de dokter. Minder mobiele mensen worden zelfs met een busje opgehaald. Maaltijden aan huis zijn ook mogelijk.
    Het OCMW houdt twee keer per maand een zitdag in de Blankaert. Informatiesessies door een notaris staan ook regelmatig op het programma.  Men kan er dan terecht voor vragen over erfenissen, schenkingen en ander mogelijke bekommernissen.
  • Een jaar na de opening van De Blankaert werd er een nachthotel en een dienst nachtzorg aan huis georganiseerd. Voor het nachthotel is er momenteel één bed beschikbaar. Dat volstaat voorlopig en het komt tegemoet aan een reële nood. De ochtendzorg wordt door de thuiszorg verleend, niet door het woonzorgcentrum. De nachtzorg aan huis organiseren wij van 23 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens. Dat is dan voor geplande bezoeken , maar ook voor noodoproepen.

CONCLUSIE?

Kennen wij, inwoners van  de deelgemeenten, wel voldoende het LDC?
Is er nog drempelvrees, of hebben we vooroordelen tegenover ‘het klooster’ van Bertem. Voor niets nodig, maak kennis met centrum en raadpleeg hun agenda. Er staan verrassende aanbiedingen in hun aanbod, van champignons kweken tot het vermaken  van de gaatjes in onze versleten sokken!

Met dank aan Lieve Schuerman en  Kristine Bosmans.