Groep DEMI GEUS op onze BBQ

Onze jaarlijkse zomer-BBQ kreeg deze keer als speciale gasten de volksmuziekgroep DEMI GEUS over de vloer, geleid door Bertems kunstenaar Thierry Verhellen, de man die ondermeer de monumentale fontein op het rond punt in Bertem beeldhouwde en die ook de “curator” is van KunstVoer.

Zij brachten leutige liederen en oude dansmelodieën terug tot leven. Na de pauze trokken ze naar buiten om onder de zonnige luifel een unplugged liveconcert te brengen voor de geïnteresseerde aanwezigen.

We hebben een klein foto-album klaarstaan met enkele beelden van de BBQ op 22 augustus.