NIEUW EN VEELBELOVEND TALENT IN DE KEUKEN!

Voorwaar ze zien er stralend uit, vooral als ze echt poseren. Maar er werd wat meewarig gelachen, toen de mannen voorstelden om pannenkoeken te bakken. Dat meewarig lachen gebeurt wel meer, als wij lumineuze ideeën hebben. Onze kwaliteiten worden niet altijd naar waarde geschat, om het met een cliché te zeggen.
Maar nu moeten de dames toch toegeven dat wij het er behoorlijk vanaf gebracht hebben, en ons publiek was (bijna) unaniem lovend over onze prestaties.
Wij beloven trouwens plechtig dat we ooit nog wel eens, maar wie weet wanneer, onze ECHTE kookkunsten zullen tonen en vooral laten savoureren!